Αιμοδοσία και Τόμπολα 13-14 Αυγούστου 2019

Published by moutoullas on

← Πίσω
Αιμοδοσία και Τόμπολα

Τρίτη 13 Αυγούστου
Ώρα: 20:00
Χώρος: Γεφύρι (Κοινοτικό Συμβούλιο Μουτουλλά)

Τόμπολα
Τετάρτη 14 Αυγούστου
Ώρα: 20:00
Χώρος: Γεφύρι (Κοινοτικό Συμβούλιο Μουτουλλά)

Categories: Uncategorized