Εκπαίδευση

← Πίσω

Εκπαίδευση

Στην Κοινότητα λειτουργεί το μοναδικό Δημόσιο Νηπιαγωγείο στη Μαραθάσα. Το 2022 ανακαινίσθηκε ο προαύλιος χώρος του σχολείου σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας, έγινε εγκατάσταση καινούριων παιδαγωγικών παιχνιδιών και αποκαταστάθηκε η περίφραξη του χώρου δίνοντας μια καλαίσθητη κι ελκυστική όψη στο σχολικό κτήριο. Η ανακαίνιση έγινε με πρωτοβουλία της Σχολικής Εφορείας Μουτουλλά και με έξοδα των Τεχνικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΝ.
Το κτήριο του Δημόσιου Νηπιαγωγείου Μουτουλλά παλαιότερα ήταν εκκλησία της Αγίας Μαρίνας και σε αυτό είχε στεγαστεί το πρώτο δημοτικό σχολείο του Μουτουλλά.

«Το 1885, με £10 χορηγία της Κυβέρνησης και με προσπάθειες των χωριανών διαμορφώθηκε (με προσθήκες, επεκτάσεις, τροποποιήσεις της εκκλησίας της Αγίας Μαρίνας) το πρώτο σχολικό κτήριο. Το 1923, όταν λειτούργησαν στο χωριό Αρρεναγωγείο και Παρθεναγωγείο, στεγάστηκε στο κτήριο αυτό το Αρρεναγωγείο.
... Τον Γενάρη του 1932 ολοκληρώθηκε το νέο σχολικό κτήριο (το λεγόμενο «πάνω σχολείο»), στο οποίο μεταφέρθηκε το Αρρεναγωγείο. Το Παρθεναγωγείο μεταφέρθηκε στο παλιό σχολικό κτήριο, όπου μέχρι τότε λειτουργούσε το Αρρεναγωγείο. Όταν, μετά το 1935, το σχολείο λειτούργησε και πάλι ως μικτό, στεγάζονταν συνήθως στο «κάτω σχολείο», οι τάξεις Γ΄και Δ΄.» (Φειδία Κουντούρη, «Μουτουλλάς-Ρίζες και βιώματα», τόμος α΄, Λευκωσία 2018)

Σήμερα δε λειτουργεί Δημοτικό Σχολείο στην Κοινότητα. Το κτήριο του τότε Δημοτικού Σχολείου Μουτουλλά έχει αναπαλαιωθεί και πρόκειται να λειτουργήσει ως «Κέντρο Ενημέρωσης – Οι Δρόμοι του Νερού».