Σύνδεσμος Αποδήμων

← Πίσω

Σύνδεσμος Αποδήμων και Φίλων Μουτουλλά (ΣΑΜ)

Μήνυμα Προέδρου
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΜΟΥΤΟΥΛΛΑ κ.ΦΕΙΔΙΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ

Χαιρετώ και καλωσορίζω τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας.
Θεωρώ ότι μέσα από τη διαδικτυακή αυτή πύλη θα μας δίνεται η ευκαιρία να επικοινωνούμε με τα μέλη και τους φίλους του Συνδέσμου μας, να προβάλλουμε τις δραστηριότητές μας, και να ανταλλάσουμε σκέψεις και ιδέες που σχετίζονται, κυρίως, με θέματα που αφορούν την ιστορία και την παράδοση της γενέτειρας γης, καθώς και τρόπους ανάπτυξης και προόδου αυτής της γης και των ανθρώπων που κατοικούν ή έλκουν την καταγωγή τους απ’αυτήν. Ο καθένας από μας έχει μια πολύμορφη σύνδεση με τον τόπο του που είναι αδιάλειπτη και γίνεται πιο σημαντική κάτω από δύσκολες συνθήκες.
Η γνώση και η μνήμη πατρογονικών καταβολών εξασφαλίζει την επιβίωση, τη σύσφιγξη δεσμών και την αναθέρμανση σχέσεων.
Ο Σύνδεσμος Αποδήμων Μουτουλλά θα συμβάλει στην προβολή, μέσα από την ιστοσελίδα του Μουτουλλά, στοιχείων της εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς του χωριού, της πλούσιας ιστορίας και παράδοσης και γενικότερα του πολιτισμού του. Θα αναδείξει, ακόμη τις δυνατότητες που υπάρχουν για πρόοδο και ανάπτυξη.
Πρόσφατες εκδηλώσεις και δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο χωριό από το Σύνδεσμο Αποδήμων, σε συνεργασία με τον Κοινοτάρχη και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου, με άλλα οργανωμένα σύνολα και πολλά άτομα, δημιούργησαν μια πρωτόγνωρη δυναμική που πρέπει να κρατηθεί και να ενισχυθεί. Ο κόσμος του χωριού –παλαιότεροι, νεότεροι, μόνιμοι κάτοικοι και απόδημοι- και φίλοι του Μουτουλλά, ήρθαν κοντά και ενεργοποιήθηκαν. Όλοι χάρηκαν και είδαν ελπιδοφόρο το μέλλον. Επεκράτησε, μια συγκρατημένη έστω, αισιοδοξία. Ας συνεχιστεί η συνεργασία όλων. Να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισο- άδειο.
Ευελπιστούμε ότι η δημιουργία και η ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας μας θα συμβάλει στην επιτυχία των στόχων μας.

Ιστορία

Ο Σύνδεσμος Αποδήμων Μουτουλλά (ΣΑΜ) ιδρύθηκε το 1981. Τον Ιούνιο του 1981 πραγματοποιήθηκε στην εστία της Υπηρεσίας Αποδήμων της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύναξη αρκετών αποδήμων του Μουτουλλά που διέμεναν στη Λευκωσία. Στη σύναξη παρίστατο και ο τότε προϊστάμενος της Υπηρεσίας Αποδήμων Ανδρέας Χριστοδουλίδης.
Σε εκείνη τη σύναξη αποφασίστηκε η ίδρυση Συνδέσμου Αποδήμων Μουτουλλά. Εκλέχτηκε προσωρινή επιτροπή με σκοπό τη διεκπεραίωση όλης της προαπαιτούμενης εργασίας μέχρι τη σύγκληση Ιδρυτικής Γενικής Συνέλευσης.
Στις 9 Αυγούστου του 1981 πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Μουτουλλά η Ιδρυτική Συνέλευση του Συνδέσμου Αποδήμων Μουτουλλά. Εγκρίθηκε το Καταστατικό του Συνδέσμου και πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο καταρτίστηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο:

• Πρόεδρος: Ευδόκιμος Επαμεινώνδου
• Αντιπρόεδρος: Σωτήρης Κωνσταντινίδης
• Γραμματέας: Φειδίας Κουντούρης
• Ταμίας: Ιωάννης Λαός
• Σύμβουλος: Ελένη Κωνσταντινίδου
• Σύμβουλος: Κώστας Μιχαηλίδης
• Σύμβουλος: Περικλής Κασινίδης
• Σύμβουλος: Κώστας Γεωργιάδης
• Σύμβουλος: Ανδρέας Μυλωνάς

Πρόεδροι του Συνδέσμου διετέλεσαν οι ακόλουθοι:

• Ευδόκιμος Επαμεινώνδου
• Φειδίας Κουντούρης
• Σωτήρης Κωνσταντινίδης

Σύμφωνα με το καταστατικό οι σκοποί του Συνδέσμου Αποδήμων Μουτουλλά (ΣΑΜ) είναι οι εξής:

1. Η περαιτέρω ανάπτυξη και σύσφιγξη των δεσμών των αποδήμων που κατάγονται από τον Μουτουλλά με τη γενέτειρά τους και με την Κύπρο γενικότερα.

2. Η στενότερη συνεργασία μεταξύ των ανά τον κόσμο αποδήμων, που κατάγονται από τον Μουτουλλά, μεταξύ τους και με τους συμπατριώτες τους στην Κύπρο.

3. Η ενημέρωση των ανά τον κόσμο αποδήμων που κατάγονται από τον Μουτουλλά σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην γενέτειρά τους και την Κύπρο, γενικότερα, για τις ανάγκες και τα προβλήματά τους και για τον ρόλο που ο καθένας τους ατομικά ή συλλογικά θα μπορούσε να διαδραματίσει για τη θεραπεία ή την επίλυσή τους.

4. Η μεγαλύτερη δυνατή κινητοποίηση των αποδήμων, που κατάγονται από τον Μουτουλλά, για ανάληψη εποικοδομητικής δράσης για την εξυπηρέτηση τόσο της γενέτειράς τους και της Κύπρου γενικότερα όσο και των ιδίων, και ο συντονισμός των δραστηριοτήτων αυτών.

5. Η ανάπτυξη συνεργασίας με άλλους Συνδέσμους Αποδήμων στην Κύπρο και το εξωτερικό, καθώς και με την Υπηρεσία Αποδήμων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

6. Για προβλήματα που αφορούν τον Μουτουλλά, ο Σύνδεσμος θα συνεργάζεται στενά με τις Αρχές της Κοινότητας.

Ο Σύνδεσμος Αποδήμων Μουτουλλά (ΣΑΜ) σήμερα

Οργανωτικά του ΣΑΜ
Το Δ.Σ του ΣΑΜ ασχολήθηκε τους πρώτους μήνες, ύστερα από την εκλογή του, με τα παρακάτω οργανωτικά θέματα:
• Καταρτισμός ηλεκτρονικού αρχείου των μελών του Συνδέσμου
• Εξασφάλιση: ταχυδρομικής διεύθυνσης, τηλεφώνου, ηλεκτρονικής διεύθυνσης (email)
• Επανεγγραφή στον Έφορο Σωματείων
• Τακτοποίηση τραπεζικών λογαριασμών
• Οργάνωση των ακόλουθων επιτροπών:

Συγκέντρωση Αποδήμων Λεμεσού

Στο τέλος του Νοεμβρίου του 2012 πραγματοποιήθηκε στη Γερμασόγια συγκέντρωση αποδήμων Μουτουλλά που διαμένουν στη Λεμεσό. Ύστερα από ενημέρωση των παρευρισκομένων από τον πρόεδρο του Συνδέσμου ακολούθησε συζήτηση και υποβλήθηκαν εισηγήσεις για την επίτευξη των στόχων του Συνδέσμου.
Τέλος, οι παριστάμενοι εξέλεξαν τα παρακάτω άτομα τα οποία αποτελούν την υποεπιτροπή Λεμεσού των αποδήμων Μουτουλλά :
1. Σωκράτης Ε. Κουντούρης
2. Ανδρέας Κ. Γρηγορίου
3. Νίκος Α. Αγαθοκλέους

Συνεργασία του Δ.Σ του ΣΑΜ με το Κοινοτικό Συμβούλιο Μουτουλλά

Το νέο Δ.Σ του ΣΑΜ εγκαθίδρυσε μια στενή συνεργασία με τον Πρόεδρο και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Μουτουλλά (ΚΣΜ). Όταν παραστεί ανάγκη γίνονται κοινές συνεδρίες για επίλυση διάφορων προβλημάτων που ενδεχομένως παρουσιαστούν, όπως επίσης για να παρθούν σημαντικές αποφάσεις για το χωριό μας, θέματα που αφορούν συγχωριανούς μας, εκδηλώσεις κ.λ.π. Επίσης, μέλη του ΚΣΜ παρίστανται στις συνεδρίες του Δ.Σ του ΣΑΜ.

Καλοκαιρινές Εκδηλώσεις

Το Δ.Σ του ΣΑΜ, παρόλο το λίγο χρόνο λειτουργίας του, κατόρθωσε να διοργανώσει, σε συνεργασία με το ΚΣΜ και την Ερανική Επιτροπή, μια σειρά από καλοκαιρινές εκδηλώσεις, οι οποίες σημείωσαν μεγάλη επιτυχία.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΜΟΥΤΟΥΛΛΑ

1. Επιτροπή Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων:
Στόχος είναι η προσέλκυση των απανταχού Μουτουλλιωτών και φίλων του Μουτουλλά και η διατήρηση των ηθών και εθίμων μας, μέσα από πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις. (π.χ διαλέξεις, εκδρομές, συνεστιάσεις, εκθέσεις φωτογραφίας, αθλητικές συναντήσεις κτλ).
Υπεύθυνοι επιτροπής: Ανδρέας Κωνσταντίνου, Ιωάννα Σμυρίλλη, Μιχάλης Παυλίδης

2. Επιτροπή Επικοινωνίας:
Στόχος είναι η συνεχής ενημέρωση για τα τεκταινόμενα του Συνδέσμου μέσα από την έκδοση, εκτύπωση και κυκλοφορία εντύπων, φυλλαδίων , ενημερωτικών δελτίων, περιοδικών και βιβλίων. Επίσης η δημιουργία και συνεχής ανανέωση ιστοσελίδας όπως επίσης και η επικοινωνία με τα Μ.Μ.Ε (π.χ. Δελτία τύπου, συμμετοχή σε εξειδικευμένες εκπομπές κτλ)
Υπεύθυνοι επιτροπής: Ιωάννα Σμυρίλλη, Χρίστος Ιωαννίδης, Θέκλα Κουμπαρή

3. Επιτροπή εξεύρεσης νέων μελών και πόρων:
Στόχος είναι η εγγραφή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού μελών, η δημιουργία και συνεχής ενημέρωση λίστας με τα στοιχεία των μελών και η όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση της (π.χ εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεων). Επίσης η δημιουργία παραρτημάτων του Συνδέσμου σε όλη την ελεύθερη Κύπρο και στο εξωτερικό( όπου αυτό είναι δυνατόν). Επίσης η εξεύρεση ευεργετών, δωρητών, επιχορηγήσεων και άλλων τρόπων αύξησης των εσόδων/πόρων του Συνδέσμου
Υπεύθυνοι επιτροπής: Χρίστος Ιωαννίδης, Χάρης Ανδρέου, Μιχάλης Παυλίδης

4.Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Στόχος είναι η αξιοποίηση ωφελημάτων που παρέχουν τα διάφορα προγράμματα της Ε.Ε μέσα από την τακτική επικοινωνία, επαφή και συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα της Ε.Ε, του κράτους και άλλους οργανισμούς που σχετίζονται με κονδύλια, διαγωνισμούς και συμμετοχή σε αντίστοιχες επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Υπεύθυνοι επιτροπής: Θέκλα Κουμπαρή, Ντίνος Κασινίδης, Ανδρέας Κωνσταντίνου

5. Επιτροπή Παραδόσεων και Περιβάλλοντος:
Στόχος είναι η προστασία και προβολή του φυσικού περιβάλλοντος του χωριού μέσα από εκδηλώσεις και αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Επίσης, η διατήρηση της πολιτιστικής παράδοσης, της επαφής του ανθρώπου με τη φύση, της επικοινωνίας και των σχέσεων μεταξύ των κατοίκων της περιοχής
Υπεύθυνοι επιτροπής: Χάρης Ανδρέου, Ιωάννης Ευαγόρου, Φειδίας Κουντούρης, Ντίνος Κασινίδης

6. Επιτροπή Συνεργασίας με Κοινοτικό Συμβούλιο:
Στόχος είναι η στενή συνεργασία με τις Αρχές της Κοινότητας για την επίλυση προβλημάτων που αφορούν τον Μουτουλλά.
Υπεύθυνοι επιτροπής: Φειδίας Κουντούρης, Ντίνος Κασινίδης, Ιωάννης Ευαγόρου, Μιχάλης Παυλίδης

Σημείωση: Στις επιτροπές μπορούν να μετέχουν, μόνιμα ή προσωρινά, και άλλα ,μέλη του ΣΑΜ.

Η επικοινωνία με τον Σ.Α.Μ μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:
Διεύθυνση: Τ.Θ. 28217, 2092 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: 99-335255
Email: s.a.moutoulla@gmail.com

Για παρατηρήσεις, παραλήψεις και εισηγήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Ο Σύνδεσμός μας έχει την ανάγκη από την βοήθειά σας για να φέρει εις πέρας το έργο του. Μπορείτε να βοηθήσετε πιο ενεργά ως μέλος του Συνδέσμου μας.
Αν αποφασίσετε να συμμετάσχετε στην προσπάθειά μας, μπορείτε να εγγραφείτε μέλος συμπληρώνοντας την αίτηση εγγραφής μέλους και πληρώνοντας την ετήσια συνδρομή αξίας 5 ευρώ.
Μπορείτε να παραδώσετε την αίτηση και την συνδρομή σε ένα από τα μέλη του συμβουλίου του Σ.Α.Μ .
Τα μέλη θα ενημερώνονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή SMS για τις δραστηριότητες και το έργο του Συνδέσμου.

Επιλέξτε το πιο κάτω link για να κατεβάσετε το έντυπο εγγραφής νέου μέλους.

Αίτηση εγγραφής μέλους