Πλατεία «Αθέρα του Οικονόμου»

Published by moutoullas on

← Πίσω
Πλατεία «Αθέρα του Οικονόμου»

Το έργο ανάπτυξης της πλατείας στην «Αθέρα του Οικονόμου» βρίσκεται στο στάδιο της απαλλοτρίωσης των ιδιωτικών τεμαχίων και της εκμίσθωσης των τεμαχίων που αποτελούν κρατική γη.
Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητο να ολοκληρωθεί, για να περιέλθουν στην ιδιοκτησία του Κοινοτικού Συμβουλίου τα τεμάχια που δεν του ανήκουν, αποκαθιστώντας έτσι το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία τρία χρόνια και είναι αναγκαίο να αποπερατωθεί, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η υλοποίηση έργων ανάπτυξης στην περιοχή της πλατείας.

Categories: Uncategorized