Η Διαδρομή του Νερού στον Μουτουλλά 20/10/2012

Published by moutoullas on

← Πίσω
Η Διαδρομή του Νερού στον Μουτουλλά 20/10/2012

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μουτουλλά αποφάσισε να συμμετάσχει στη διοργάνωση των εκδηλώσεων για τις Ευρωπαϊκές ημέρες Κληρονομιάς. Το θέμα της εκδήλωσής μας είναι «Η Διαδρομή του Νερού στο Μουτουλλά».
Η πολιτιστική διαδρομή που επιλέξαμε συγκεντρώνει σημαντικά στοιχεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και απεικονίζει συγκεκριμένα γεγονότα της ιστορίας, αλλά και της παράδοσης του χωριού μας.
Παράλληλα, εμπλουτίσαμε την πολιτιστική μας διαδρομή με θέματα που σχετίζονται και με άλλες πολιτιστικές παραμέτρους, όπως την αρχιτεκτονική, την έκθεση παλιάς φωτογραφίας, καθώς και παραδοσιακά: επαγγέλματα, παιγνίδια, εδέσματα.
Βασικός στόχος τηε εκδήλωσής μας είναι να βοηθήσει κατοίκους και επισκέπτες να γνωρίσουν την μοναδική για την Κύπρο ιστορία και παράδοση της διαδρομής του νερού στον Μουτουλλά.
Δευτερεύοντες στόχοι είναι:
• Η γνωστοποίηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης και διατήρησης της αρχιτεκτονικής και γενικά της πολιτιστικής κληρονομιάς
• Η εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας και των αποδήμων του χωριού μας σε θέματα κληρονομιάς.

Ευχαριστούμε την Έντιμη Υπουργό Εσωτερικών κυρία Ελένη Μαύρου που μας τίμησε με την παρουσία της.
Ευχαριστούμε το Τμήμα Πολεδομίας και Οικήσεως που προέδρευε της Επιτροπής για τις εκδηλώσεις των Ευρωπαϊκών Ημερώ Κληρονομιάς, και ειδικότερα την κυρία Κυριακή Καλαβά η οποία συντόνιζε και την δική μας εκδήλωση.
Ευχαριστούμε την Οργανοτική Επιτροπή που εργάστηκε συστηματικά για την οργάνωση της εκδήλωσής μας.
Ευχαριστούμε τους δεκάδες εθελοντές και τις ακόμη περισσότερες εθελόντριες που εργάστηκαν με κέφι και μεθοδικότητα για την επιτυχία της εκδήλωσης.
Ευχαριστούμε όλους, όσοι μαες ενίσχυσαν οικονομικά ή με άλλους τρόπους.
Τέλος ευχαριστούμε όλους εσάς που μας τιμήσατε με την παρουσία σας.

Χορηγοί της εκδήλωσης:

Categories: Uncategorized