Καθεστώς 19.2 – Δράση 19.2.2: Δράσης Ενίσχυσης Επενδύσεων για μη Γεωργικές Δραστηριότητες

Published by moutoullas on

← Πίσω
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Καθεστώς 19.2 – Δράση 19.2.2: Δράσης Ενίσχυσης Επενδύσεων για μη Γεωργικές Δραστηριότητες

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών και το Τμήμα Γεωργίας, ανακοινώνουν την προκήρυξη του Καθεστώτος 19.2 – Δράση 19.2.2: « Δράσεις Ενίσχυσης Επενδύσεων για μη Γεωργικές Δραστηριότητες» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης της Ομάδας Τοπικής Δράσης Τροόδους 2014-2020.
Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση επενδύσεων για δημιουργία και ανάπτυξη μη γεωργικών δραστηριοτήτων, καθώς και επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον αγροτουρισμό. Οι επιλέξιμες δράσεις για χρηματοδότηση είναι:
• Δημιουργία, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης (τουριστικά καταλύματα και μικρά ξενοδοχεία).
• Δημιουργία, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης (ταβέρνες, εστιατόρια, καφετέριες, καφενεία).
• Εμπλουτιστικές δραστηριότητες – Δημιουργία, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί (α) μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης (β) καταστημάτων λιανικής πώλησης που σχετίζονται με γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα, (γ) άλλων εμπλουτιστικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον τοπικό πολιτισμό, την τοπική παράδοση, τα τοπικά προϊόντα (π.χ Θεματικά πάρκα).
Ο συνολικός Προϋπολογισμός που θα διατεθεί ανέρχεται στο ποσό των 800.000,00 € από τα οποία τα 424.000,00 € αποτελούν τη Κοινοτική Συμμετοχή (53%) που καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και τα 376.000,00 € την Εθνική Συμμετοχή (47%). Η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος υπολογίζεται ως ποσοστό επί των επιλέξιμων δαπανών του έργου.
Το ύψος της χορηγίας ανέρχεται στο 50% πάνω στις επιλέξιμες δαπάνες της επένδυσης. Στις επενδύσεις που γίνονται στις ορεινές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται στο ΠΑΑ 2014 -2020, το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται στο 60% πάνω στις επιλέξιμες δαπάνες της επένδυσης. Το κατώτατο ποσό χορηγίας (Δημόσιας Χρηματοδότησης) είναι το ποσό των €10.000 και ανώτατο ποσό χορηγίας το ποσό των €140.000
Δικαιούχοι είναι:
(α) Οι πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν ή προτίθενται να ασκήσουν οικονομική δραστηριότητα με την υλοποίηση της δράσης τους σε κοινότητες της γεωγραφικής περιοχής παρέμβασης την ΟΤΔ Τροόδους.
(β) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαμένουν σε αγροτικές περιοχές.
(γ) Γεωργοί ή μέλη γεωργικού νοικοκυριού.
Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για χορηγία η οποία θα υλοποιηθεί στην περιοχή παρέμβασης της ΟΤΔ Τροόδους. Η περιοχή παρέμβασης είναι οι ακόλουθες κοινότητες: Άγιος Αμβρόσιος Λεμεσού, Άγιος Δημήτριος, Άγιος Θεόδωρος Σολέας, Άγιος Θεράπων, Άγιος Ιωάννης Λεμεσού, Αγρίδια, Αγρός, Άλωνα, Αμίαντος, Άρσος Λεμεσού, Ασκάς, Γαλάτα, Γερακιές, Δύμες, Δωρά, Ευρύχου, Ζωοπηγή, Κακοπετριά, Καλιάνα, Καλοπαναγιώτης, Καμινάρια, Καμπί, Κάμπος, Καννάβια, Κατύδατα, Κάτω Μύλος, Κοράκου, Κούρδαλι, Κυπερούντα, Λαγουδερά, Λαζανιά, Λεμίθου, Ληνού, Λιβάδια Λευκωσίας, Μαλιά, Μένοικο, Μονιάτης, Μουτουλλάς, Μυλικούρι, Νικητάρι, Οίκος, Ορούντα, Παλαιόμυλος, Παλαιχώρι Μόρφου, Πάνω Πλάτρες, Πεδουλάς, Πελένδρι, Πλατανιστάσα, Πολύστυπος, Ποτάμι, Ποταμιού, Ποταμίτισσα, Πρόδρομος, Σαράντι, Σιναόρος, Σπήλια, Τεμβριά, Τρείς Ελιές, Τσακίστρα, Φαρμακάς, Φλάσου, Φτερικούδι και Χανδριά.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται να προμηθευτούν τη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα σχετικά παραρτήματα τα οποία διατίθενται στα γραφεία της ΟΤΔ Τροόδους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τα έντυπα διατίθενται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή χωρίς χρέωση και είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ στο http://www.anetroodos.org/anet/nea-anakoinwseis/prokhrykseis-programmatwn 
Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από την Δευτέρα 30/04/2018 μέχρι και την Τρίτη 04/09/2018, και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
Αναπτυξιακή Εταιρεία Κοινοτήτων Περιοχής Τροόδους, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, 62, 2827, Γαλάτα, Τηλ: 22952043, Φαξ: 22952045, Email: info.anet@anetroodos.com petros.anet@cytanet.com.cy


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΑΑ 2014-2020

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Κ.Ο.Α.Π)

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη Επενδύει στις Αγροτικές Περιοχές

Categories: Uncategorized