Σχέδιο Ενεργειακής Ανάπτυξης για τις Κατοικίες

Published by moutoullas on

← Πίσω
Σχέδιο Προώθησης της Ενεργειακής Αναβάθμισης και Χρήσης ΑΠΕ για τις Κατοικίες 10/4/2021

Στη βάση του Κανονιστικού πλαισίου των Ταμείων της Πολιτικής Συνοχής στην Κύπρο κατά τη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 θα υλοποιηθεί το Πρόγραμμα «Θ.Αλ.Ε.Ι.Α*» συγχρηματοδοτούμενο από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.
*Θεμέλια Αλλαγής, Ευημερίας, Ισότητας Ανάπτυξης


Το Σάββατο 10 Απριλίου η ώρα 4:00 το απόγευμα, στο χώρο του Κοινοτικού Συμβουλίου θα γίνει ενημέρωση από πολιτικό μηχανικό για το σχέδιο προώθησης μέτρων ενεργειακής απόδοσης και αναβάθμισης των κατοικιών μας.

Categories: Uncategorized