Λειτουργία Εργαστηρίου Χαρακτικής στο Μουτουλλά 19-21/08/2015

Published by moutoullas on

← Πίσω
Λειτουργία Εργαστηρίου Χαρακτικής στο Μουτουλλά

Η «Σχολή – Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή» σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο και τον Σύνδεσμο Αποδήμων Μουτουλλά λειτούργησαν, με εξαιρετική επιτυχία, Εργαστήρι Λινογραφίας στο Μουτουλλά από τις 19 μέχρι τις 21 Αυγούστου 2015.
Στις 19 Αυγούστου ο Χαμπής Τσαγγάρης έδωσε διάλεξη με θέμα «Σύγχρονη Κυπριακή Χαρακτική».

Χορηγός: Ελληνική Τράπεζα

Categories: Uncategorized