Εξωραϊσμός περιβάλλοντος χώρου του εξωκλησιού «Μεταμόρφωση του Σωτήρος»

Published by moutoullas on

← Πίσω
Εξωραϊσμός περιβάλλοντος χώρου του εξωκλησιού «Μεταμόρφωση του Σωτήρος»

Τα αρχιτεκτονικά σχέδια για τον εξωραϊσμό του περιβάλλοντος χώρου του Σωτήρος, έχουν ολοκληρωθεί και έχουν ήδη υποβληθεί στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. Έχουν παράλληλα εξασφαλιστεί οι απαραίτητες άδειες από όλα τα αρμόδια κρατικά τμήματα. Αναμένεται ότι σύντομα θα εξασφαλιστούν και οι δύο άδειες που υπολείπονται, (Πολεοδομική και Οικοδομική).
Είναι πολύ ελπιδοφόρο το γεγονός ότι το Τμήμα Αρχαιοτήτων, κάτω από την προστασία του οποίου τίθεται το εκκλησάκι του Σωτήρος και ο περιβάλλον χώρος του, έχει θετικές απόψεις για τον όλο σχεδιασμό, τον έχει αποδεχτεί και έχει δηλώσει την πρόθεσή του να συμβάλει στο όλο έργο παρέχοντας τη δική του βοήθεια.

Categories: Uncategorized