Δωρεάν διαδίκτυο στο Μουτουλλά

Published by moutoullas on

← Πίσω
Δωρεάν διαδίκτυο στο Μουτουλλά

Το Κοινοτικό Συμβούλιο σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Αποδήμων Μουτουλλά, φρόντισαν να εγκατασταθεί σε όλο το χωριό σύστημα κεραιών με το οποίο είναι δυνατή η πρόσβαση στο διαδίκτυο από όλους τους κατοίκους. Τα έξοδα κάλυψε το Κοινοτικό Συμβούλιο.
Φέτος τον Αύγουστο παρατηρήθηκε αισθητά αυξημένη κίνηση στο Μουτουλλά, κυρίως νέων ανθρώπων. Σε αυτό έχει συμβάλει και το γεγονός ότι προσφερόταν η δυνατότητα για διαδικτυακή επικοινωνία.

Categories: Uncategorized