Παρουσίαση πυρήνα Μουτουλλά 17/12/2017

Published by moutoullas on

← Πίσω
Παρουσίαση πυρήνα Μουτουλλά 17/12/2017

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μουτουλλά σας προσκαλεί στην παρουσίαση των προσχεδίων του
πυρήνα της Κοινότητας, στις 17/12/2017 και ώρα 14:00 στην αίθουσα του Κοινοτικού Συμβουλίου.

Η παρουσίαση θα διεξαχθεί από τους αρχιτέκτονες που ανάλαβαν το εν λόγω έργο.

Categories: Uncategorized