Μουσική εκδήλωση «Κουιντέτο Πνευστών QUINTUS ENSEMBLE» 10 Αυγούστου 2019

Published by moutoullas on

← Πίσω
Μουσική εκδήλωση «Κουιντέτο Πνευστών QUINTUS ENSEMBLE»

Σάββατο 10 Αυγούστου
Ώρα 20:30
Χώρος: Ποαύλιο Αγίας Παρασκευής
Μουσική εκδήλωση «Κουιντέτο Πνευστών QUINTUS ENSEMBLE»
Χορηγός: Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Categories: Uncategorized