Προκήρυξη Θέσης Εργασίας

Published by moutoullas on

← Πίσω
Προκήρυξη Θέσης Εργασίας

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μουτουλλά ανακοινώνει την προκήρυξη διαγωνισμού για Αγορά Υπηρεσιών Καθαριότητας στην Κοινότητα Μουτουλλά. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, αφού μελετήσουν το κείμενο της σύμβασης, να υποβάλουν το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς εμπρόθεσμα μέχρι την 8η Δεκεμβρίου 2017.

Categories: Uncategorized