Θέση Εργασίας – Βοηθός Γραμματειακού Λειτουργού Ορισμένου Χρόνου στο Κοινοτικό Συμβούλιο Μουτουλλά

Published by moutoullas on

← Πίσω
Πλήρωση κενής θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού Ορισμένου Χρόνου στο Κοινοτικό Συμβούλιο Μουτουλλά

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μουτουλλά δέχεται αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (στην περίπτωση αρρένων) για την πλήρωση κενής θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού Ορισμένου Χρόνου. Ο μισθός της θέσης είναι Κλίμακα Α2. Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο στο οποίο αναγράφεται ευκρινώς, (Αίτηση για διορισμό στη θέση Βοηθού Γραμματικού Λειτουργού Ορισμένου Χρόνου) και να παραδοθούν στο Γραφείο του Κοινοτικού Συμβουλίου Μουτουλλά έναντι απόδειξης παραλαβής το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023 μέχρι τις 12 το μεσημέρι.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το ειδικό έντυπο αιτήσεως καθώς και το σχέδιο υπηρεσίας στο οποίο αναγράφονται τα απαιτούμενα προσόντα, καθήκοντα και ευθύνες από τα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Μουτουλλά. Αιτήσεις που δεν θα είναι δεόντως συμπληρωμένες και δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά θα απορριφθούν και δεν θα ληφθούν υπόψη.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο Κοινοτικό Συμβούλιο Μουτουλλά

Δες την προκήρυξη εδώ
Για την αίτηση διορισμού πάτα εδώ
Categories: Uncategorized