Το Κ.Σ.Μ. Μέγας Χορηγός των Καλοκαιρινών Εκδηλώσεων

Published by moutoullas on

← Πίσω
Μέγας Χορηγός των Καλοκαιρινών Εκδηλώσεων το Κ.Σ.Μουτουλλά

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μουτουλλά σε προηγούμενη συνεδρία του αποφάσισε όπως χορηγήσει τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα στο χωρίο μας με το ποσόν €2000.

Categories: Uncategorized