Ανάπλαση παραδοσιακού πυρήνα της Κοινότητας

Published by moutoullas on

← Πίσω
Ανάπλαση παραδοσιακού πυρήνα της Κοινότητας

Έχει εκδοθεί η πολεοδομική άδεια για την ανάπλαση του παραδοσιακού πυρήνα του Μουτουλλά και βελτίωση του οδικού δικτύου στο κέντρο της Κοινότητας.
Το έργο της «Ανάπλασης του Παραδοσιακού Πυρήνα της Κοινότητας Μουτουλλά» όπως αυτό συστήνεται στο «Ρυθμιστικό Σχέδιο Δράσης για την κοινότητα Μουτουλλά», (Τελική Μελέτη, Δεκέμβριος 2010, Αναθέτουσα Αρχή Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Εσωτερικών, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως) αποφασίστηκε να προωθηθεί ως πρωτευούσης σημασίας, διότι κρίθηκε ότι το έργο αυτό θα αλλάξει την εικόνα του Μουτουλλά, θα αποκαταστήσει την παραδοσιακή μορφή της κοινότητας, θα συμβάλει τα μέγιστα στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά ταυτόχρονα θα αναβαθμίσει τον οικισμό ποιοτικά, κοινωνικά και οικονομικά. Είναι πεποίθηση του Κοινοτικού Συμβουλίου ότι το έργο αυτό Θα αποτελέσει την αρχή στην αναστροφή των προβλημάτων που ταλανίζουν την κοινότητά μας εδώ και χρόνια και οδηγούν σταθερά στην ερήμωση και την εγκατάλειψη.

Πολεοδομική Άδεια
Γενικό Σχέδιο
Εξέρδα – Παρατηρητήριο
Σχέδια Δρόμου
Categories: Uncategorized